Sportslig suksess – 2 lag til NM-deltakelse

Både vårt G17 og G19 lag har kvalifisert seg til deltakelse i Norgesmesterskapet – som ett av 16 lag i respektive klasser.
Det er utrolig sterkt og viser at vi har et høyt sportslig nivå i klubben.
Begge lagene spisser nå formen inn mot mesterskapene som er i Ålesund 22.-24. Mars (G17) og Stavanger 8.-10.mars (G19).

NM2019
I år har begge lagene valgt å fly til vertsbyene, noe som medfører økte kostnader for den enkelte spiller.
Klubben har derfor valgt å øke støtten til deltakelse, stikk i strid med hva vi bestemte på årsmøtet. Dette grunnet vår gode økonomi.
I år dekkes derfor kostnadene ved påmelding, reise, opphold og kost for trener samt dommerkostnader inntil kr 5.000,- Totalt sett utgjør dette en kostnad for klubben på ca kr 30.000,-
Hvert av lagene har i tillegg søkt og fått innvilget sponsorstøtte ulike steder, og spesielt G17-lagets foreldre og spillere har vært aktive med kake- og annet lotteri.
Det blir spennende å følge lagene i NM. Nivået er skyhøyt og spill mot de beste lagene i Norge gir oss en god pekepinn på nivået i region øst versus resten av Norge.
Lykke til både spillere, trenere, oppmenn/kvinner og resten av dere som følger lagene hele veien til Ålesund og Stavanger.