Årsmøtedokumenter – Årsmøte 26. mars kl 18.00

Innkalling til årsmøte i Sarpsborg Volleyballklubb ble lagt ut på vår facebookside 20. februar.
Her finner du kopi av innkallingen samt saksdokumenter som vil bli fortløpende lagt ut til nedlastning.

Innkalling til årsmøte 2019
Sarpsborg Volleyballklubb Forslag til forretningsorden
Saksliste til årsmøte 2019 SVBK
Årsregnskap 2018 – Sarpsborg Volleyball Klubb
Revisorbilag årsregnskap 2018-signert
Budsjett 2019 SVBK
Styrets årsberetning 2018-2019
Årsberetning G19 for 2018
Årsberetning G17 sesong 2018
Valgkomiteens innstilling til nye verv årsmøtet 2019 SVBK