Sesongen er avsluttet. Egentrening anbefales.

De fleste har nå fått med seg at volleyballsesongen 2019/2020 er avsluttet på grunn av Coronavirus pandemien. Hvordan rankingpoeng, tabellplassering, opp-og nedrykk blir til slutt er ikke avklart. Følg derfor med på volleyball.no for fortløpende informasjon.

Når vi starter opp igjen med trening i Kalneshallen er uvisst. Vi følger anbefalingene til myndighetene, og vil åpne så fort de anser smittefaren for over.
Imens anbefales alle å holde formen vedlike ved egentrening. Hold kontakt med din trener via sosiale medier. Han kan gi deg råd og veiledning mens vi venter på at hverdagen skal vende tilbake.

Styret hadde planlagt å innkalle til årsmøte i april. Siden G-17 gutta skulle spille NM valgte vi å søke utsettelse på årsmøtefristen som er 31. mars, noe vi fikk innvilget.
Nå har imidlertid alle lag tilknyttet Norges Idrettsforbund fått kollektiv utsettelse til 1. juni.

På grunn av anbefalingene om hjemmekontor og forbudet mot ansamling av større grupper med mennesker, vet vi pr i dag ikke når møtet kan avholdes.
Men vi har styremøte (videomøte) tirsdag 17. mars, og vil da forberede sakene slik at vi er klare til å sende innkalling når det igjen er trygt å møtes.

Har du spørsmål er det bare å ta kontakt med en av oss i styret.

2020-03-16 Sesongenavsluttes