Sakspapirer til årsmøtet legges ut her fortløpende

Siste:
Forslag fra Carsten innkommet innen fristen er tatt inn sakslista i pkt 10.4.
Sittende styre synes det er vanskelig å lage et budsjettforslag for kommende år da samtlige medlemmer trer ut av styret og klubben. Vi overlater derfor til neste styre å lage et budsjettutkast som klubben kan styre etter i kommende sesong.

Årsmøtet avholdes ved beachbanen på Kalnes vgs torsdag 24. juni kl 18.00.
Ta gjerne med en stol å sitte på og smør deg gjerne inn med litt myggolje før du kommer. Vi prøver utendørs for å gjøre det enkelt å holde avstand i følge smittevernrådene fra Folkehelseinstituttet.
Det er meldt strålende vær denne kvelden.

Her finner du sakspapirene til årsmøtet.